Stativhuvud

Från Kameratillbehör Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Stativhuvud av typ kulled
Stativhuvud för video av typ Pan & Tilt

Stativhuvud, den del av ett kamerastativ där kameran sitter. Stativhuvudet har ett antal olika egenskaper beroende på dess främsta användningsområde. Några vanliga egenskaper är en snabbplatta som monteras på kameran eller objektivets stativfäste och som gör att det går snabbt och lätt att fästa kameran i stativhuvudet. Dessutom är stativhuvudet ledat i någon eller några olika led.

Stativhuvudet monteras på kamerastativet med en stativgänga, 3/8" är vanligast men även 1/4" förekommer och många stativhuvuden har en adapter som möjliggör montage på båda storlekarna.

Kulled

Kulleden har en stor kula som möjliggör rörelse i XYZ-led. Kulans friktion är inställbar beroende på hur tung kamera och objektiv är och hur snabbt fotografen vill kunna röra sig. Kulleden har oftast en panoreringsled närmast stativet och ofta är denna graderad i grader.

Pan & tilt

Ett pan & tilt-huvud medger rörelse i två led (XZ, YZ) och är vanliga vid filmning. Rörelserna i respektive led är skilda från varandra. Pan & tilt-huvuden har ofta en spak eller handtag för att styra vid panoreringar.

Trevägshuvud

Trevägshuvudet har rörelsemöjlighet i tre led (XY, XZ, YZ) och i likhet med pan & tilt kan rörelsen i respektive led ställas in oberoende av de andra. Gradering av rörelse och snabbplatta är vanliga.