Ledtal

Från Kameratillbehör Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Ledtal är ett mått på hur stark en fotoblixt är. Det anges i ett värde vid en viss känslighet, där känsligheten mäts i den gamla enheten ISO som användes på film. Vid användning av blixt utan sk TTL-mätning, som tar hänsyn till när motivet är tillräckligt upplyst, används ledtalet till att beräkna blixtens räckvidd.

Formeln som vanligen används är:

Bländare = Ledtal/Motivavstånd

Om man även vill ta hänsyn till känsligheten hos filmen, eller idag kameran, så blir formeln istället

Bländare = √(ISO/100)×Ledtal/Motivavstånd


Beräkningsexempel Den inbyggda kamerablixten i en kamera har ledtal 13. Motivet befinner sig på ett avstånd av 3m. Bländare = Ledtal/Motivavstånd = 13/3 = 4,3, rätt bländare att använda är 4, och detta gäller då vid ISO 100.


Vanliga ledtal Den inbyggda blixten på en modern kamera har ledtal på ca 13. På externa blixtaggregat varierar ledtalen mycket efter storlek och pris, ungefär i området 27 till 58. För ringblixtar ligger ledtalet vanligen i storleksordningen 14.

Engelsk översättning: Guide number, guide no